Aprovada la reclamació d’Alternativa Insular perquè s’augmentin els dies i les freqüències d’autobús de les Salines

Aprovada la reclamació d’Alternativa Insular perquè s’augmentin els dies i les freqüències d’autobús de les Salines. 

Segons pareix, atès que no apareix actualitzada la informació en la pàgina web d’informació de les línies i freqüències d’autobús a l’illa d’Eivissa, per manifestacions rebudes de veïns de la zona de Sant Francesc i La Canal, s’han eliminat les freqüències diàries d’autobús que enllaçaven aquestes localitats amb Sant Jordi i Eivissa, quedant incomunicades mitjançant aquest servei durant quadre dies a la setmana (dimarts, dijous, dissabtes i diumenges) i només amb dues freqüències d’anada i tornada els dilluns, dimecres i divendres en horari inadequat per a poder realitzar cap gestió pel fet que la primera freqüència de la línia 10 és des d’Eivissa a la Canal a les 10.00, mentre que la primera freqüència per a anar de la Canal a Eivissa és a les 10.30, no havent-hi mes freqüències de tornada fins a les 13.00, fent la volta a les 13.30; sent aquesta la darrera de la jornada quedant sense servei ja fins al cap de dos dies, o tres si és la del divendres.
Evidentment, el servei està enfocat perquè s’acudeixi a la platja i es torni al mig dia i no per donar un servei als residents en aquesta zona. Vaga dir que aquesta línia és altament rendible durant l’estiu, prou com per a absorbir el cost del servei durant tots els dies i amb majors freqüències en comptes de compensar altres rutes de l’illa.
D’altra banda, la línia 11 podria no haver d’arribar fins a Eivissa, potser amb arribar a les parades de Sant Jordi hi hauria suficient; perquè des d’allí, prenent la línia 10 i amb el mateix tiquet pagat, enllaçar a Eivissa amb la resta de línies de l’illa. D’aquesta manera es podria començar amb el primer servei des de la Canal a Sant Jordi mes prompte, facilitant un major horari per a fer gestions, al mateix temps que es poden ja augmentar les freqüències de la línia 11 dels dies en servei actuals a càrrec de l’estalvi que suposen es no fer els trajectes des de Sant Jordi a Eivissa de pròpia línia; és a dir, de moment ja es podrien duplicar els serveis o afegir freqüències a les tardes sense que suposi teòricament un major cost per al servei.

Per tot això i amb ànim que pugui mantenir-se el servei d’autobús entre La Canal i Sant Jordi o Eivissa diàriament i amb majors freqüències. Per tant, des d’Alternativa Insular proposàrem que l’Ajuntament sol·liciti al Consell Insular d’Eivissa l’ampliació a un mínim de tres freqüències diàries en la Línia 11 que uneix La Canal amb Eivissa.

.

Pasarela-carril-bici-

Sant Jordi merece recuperar el acceso a playa den Bossa

Ahora que se está hablando de hacer un carril bici que conecte el CEIP  Can Guerxo con el CEIP de Sant Jordi, pasando por la plaza, ¿No pensáis, que sería el momento de ampliar el proyecto existente y conectar el pueblo de Sant Jordi con su playa, La playa den Bossa? 

Desde Alternativa Insular consideramos que ahora sería el momento apropiado para proponer incorporar a este proyecto de carril bici, su prolongación de carril bici y aceras desde el colegio Sant Jordi hasta la Calle de la Gamba Roja en toda su extensión y llegar hasta la playa. Proponemos algo similar a los que se ha hecho sobre la E-20 en el que se ha vuelto a conectar Puig den Valls con Ibiza. Un impacto visual mínimo dado que puede aprovecharse la altura de la trinchera para hacer únicamente el tramo del puente (más ancho que las pasarelas) y ahorrarse el coste de las rampas de acceso construidas en las pasarelas, volviendo de este modo a unir el pueblo de Sant Jordi con su playa.

Por tanto, la propuesta presentada al pleno de este mes propone la aprobación de los siguientes:

I. Ampliar el proyecto de carril bici existente de unir los colegios de Can Guerxo y Sant Jordi, pasando por la plaza, de incorporando al mismo proyecto la prolongación del propio carril bici y acera desde la escuela de Sant Jordi hasta la calle de la Gamba Roja en toda su extensión hasta la misma playa.
II. Trasladar los antecedentes de esta moción al Consell Insular y solicitarle la construcción en 2022 de un puente sobre la carretera del aeropuerto, a la altura de la calle de la Gamba Roja, que una los dos tramos de esta calle y que tenga la anchura suficiente para el paso de peatones y carril bici.

Dicha comisión de seguimiento estaría formada por los representantes de los diferentes grupos políticos municipales. La comisión tendría como finalidad la de buscar el consenso, dentro de las posibilidades que nos marca la ley, y trabajar entre todos para dar una solución equitativa y justa a la propiedad. Esta comisión deberá reunirse en un plazo máximo de 15 días

VER TODA LA MOCIÓN