Aprovada la reclamació d’Alternativa Insular perquè s’augmentin els dies i les freqüències d’autobús de les Salines. 

Segons pareix, atès que no apareix actualitzada la informació en la pàgina web d’informació de les línies i freqüències d’autobús a l’illa d’Eivissa, per manifestacions rebudes de veïns de la zona de Sant Francesc i La Canal, s’han eliminat les freqüències diàries d’autobús que enllaçaven aquestes localitats amb Sant Jordi i Eivissa, quedant incomunicades mitjançant aquest servei durant quadre dies a la setmana (dimarts, dijous, dissabtes i diumenges) i només amb dues freqüències d’anada i tornada els dilluns, dimecres i divendres en horari inadequat per a poder realitzar cap gestió pel fet que la primera freqüència de la línia 10 és des d’Eivissa a la Canal a les 10.00, mentre que la primera freqüència per a anar de la Canal a Eivissa és a les 10.30, no havent-hi mes freqüències de tornada fins a les 13.00, fent la volta a les 13.30; sent aquesta la darrera de la jornada quedant sense servei ja fins al cap de dos dies, o tres si és la del divendres.
Evidentment, el servei està enfocat perquè s’acudeixi a la platja i es torni al mig dia i no per donar un servei als residents en aquesta zona. Vaga dir que aquesta línia és altament rendible durant l’estiu, prou com per a absorbir el cost del servei durant tots els dies i amb majors freqüències en comptes de compensar altres rutes de l’illa.
D’altra banda, la línia 11 podria no haver d’arribar fins a Eivissa, potser amb arribar a les parades de Sant Jordi hi hauria suficient; perquè des d’allí, prenent la línia 10 i amb el mateix tiquet pagat, enllaçar a Eivissa amb la resta de línies de l’illa. D’aquesta manera es podria començar amb el primer servei des de la Canal a Sant Jordi mes prompte, facilitant un major horari per a fer gestions, al mateix temps que es poden ja augmentar les freqüències de la línia 11 dels dies en servei actuals a càrrec de l’estalvi que suposen es no fer els trajectes des de Sant Jordi a Eivissa de pròpia línia; és a dir, de moment ja es podrien duplicar els serveis o afegir freqüències a les tardes sense que suposi teòricament un major cost per al servei.

Per tot això i amb ànim que pugui mantenir-se el servei d’autobús entre La Canal i Sant Jordi o Eivissa diàriament i amb majors freqüències. Per tant, des d’Alternativa Insular proposàrem que l’Ajuntament sol·liciti al Consell Insular d’Eivissa l’ampliació a un mínim de tres freqüències diàries en la Línia 11 que uneix La Canal amb Eivissa.

.