Des de PxE presentam al ple ordinari d’aquest mes de desembre una moció per implantar la fibra òptica a tot el territori del municipi de Sant Josep de sa Talaia.

Segons el recent acord Espanya Digital 2025, es vol garantir que «el 100% de la població tingui cobertura de 100 Mbps en 2025». Per a contribuir a aquest pla, des de Telefónica han anunciat que estan compromesos amb aquest objectiu. Aquest pla inclou també a les zones rurals, les que sempre es veuen perjudicades pel lent desplegament.

Molts nuclis urbans petits han de recórrer a altres alternatives a la fibra -com a Internet per antena o satèl·lit- per tenir connexió. Per a impulsar l’augment de la cobertura de fibra en aquestes zones rurals, existeix el Programa d’Extensió de la Banda Ampla de nova generació (PEBA-NGA), pel qual el Consell de Ministres ha aprovat una nova convocatòria amb una dotació de 38 milions d’euros, destinada a les dotze províncies en les quals no es van rebre propostes de projectes que complissin els requisits mínims en la convocatòria de 2020. Endevinau quina era una d’elles?

Aquestes dotze províncies a les quals anirà destinada aquesta última convocatòria del PEBA són Almeria, Granada, Jaén, Màlaga, Osca, Terol, Saragossa, Santa Cruz de Tenerife, Alacant, Càceres, Múrcia i com no, en última instància, Illes Balears. Aquest Programa és gestionat pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital a través de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals i compta amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El pla s’emmarca en l’agenda Espanya Digital 2025, presentada el mes de juliol passat pel Govern i que té com un dels seus objectius garantir connectivitat digital adequada per al 100% de la població.
Les ajudes públiques del Programa PEBA-NGA van destinades a donar suport a l’esforç inversor dels operadors privats, amb l’objectiu d’estendre el desplegament de les xarxes de banda ampla de molt alta velocitat (més de 100 Mbps) a les zones més rurals i de menor densitat de població, on existeix una fallada de mercat, sent per tant aquest programa un instrument clau per a tancar la bretxa digital geogràfica, fer front al repte demogràfic i construir una societat més inclusiva.

A aquest efecte de reduir, fins a la seva eliminació, la bretxa digital existent entre les zones urbanes i les rurals del municipi de Sant Josep de sa Talaia, es proposen per a la seva aprovació les següents:

1. Establir conjuntament amb els operadors privats i la Direcció General de Modernització i Administració Digital del Govern dels Illes Balears, a qui correspon la planificació i ordenació dels sectors de les comunicacions i de les noves tecnologies de la informació, un pla marc d’actuació en el municipi de Sant Josep de sa Talaia per al període 2021-2025 en el qual establir les actuacions a realitzar, així com gestionar i controlar la recepció de finançament de l’Estat i del Govern Balear per a la instal·lació de la infraestructura necessària per a la connexió de fibra òptica i cobertura de la resta de telecomunicacions.
2. Establir una partida pressupostària i una convocatòria permanent d’ajudes per a la instal·lació de fibra òptica i/o cobertura de telecomunicacions en domicilis establerts en les zones blanques del municipi, mitjançant la instal·lació directa per part de l’ajuntament de la infraestructura necessària i/o ajudes econòmiques directes a associacions veïnals i agrupacions de veïns afectats.

Veura moció completa