Desde el Ayuntamiento de Sant Josep impulsamos el control y la erradicación de las serpientes en Ibiza. Especie invasora que se ha propagado por la isla y está terminando con especies autóctonas de nuestra isla.

«Durant els darrers anys l’illa d’Eivissa està patint una preocupant proliferació de serps que amenaça amb reduir sensiblement la població d’animals propis del nostre territori i danyar de manera permanent el nostre ecosistema.

Aquestes serps han arribat majoritàriament, i segons diversos estudis, a través de la càrrega dels vaixells que venen de la Península, en el trasllat d’arbres, plantes i altres mercaderies. A hores d’ara s’han convertit ja en una espècie invasiva que afecta greument a la nostra biodiversitat. Les diferents campanyes de control i eradicació que s’han posat en marxa per part de diferents administracions han donat bons resultats, però s’han demostrat insuficients per detenir el problema que s’està estenent de manera generalitzada a tota l’illa d’Eivissa.

Aquesta problemàtica és aliena a les competències municipals però no per això l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia vol deixar de manifestar la seva preocupació i dirigir-se a altres institucions de caràcter supramunicipal per manifestar la necessitat d’aprovar plans de control, gestió i eradicació d’aquestes espècies invasores i el seu suport, en la mesura de les nostres possibilitats a aquests plans de feina.

Per tot l’anterior, l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

  1. Manifesta la seva preocupació davant l’increment de serps que es registra, en general, a tota l’illa d’Eivissa, sent espècies invasores que amenacen greument amb danyar la nostra biodiversitat.
  2. Insta el Consell d’Alcaldes a abordar aquesta problemàtica i a proposar plans de feina per fer front a l’actual situació.
  3. Insta el Govern de les Illes Balears a estudiar i fer front aquest problema, entenent que la situació d’Eivissa és diferent a la que es dona a la resta de l’arxipèlag.
  4. Expressa la seua voluntat de col·laborar, en la mesura de les seves competències i possibilitats, en quantes actuacions es proposin per donar una solució a curt, mig i llarg termini a aquesta preocupant situació.